Siirry suoraan sisältöön
Etusivu/Homepage » Toteutus

Toteutus

Toteutus

Biotalouden Digi Pilotit -hanke toteutetaan vuosina 2020-2023. Hanke kerää aktiivisesti uusia sovellusaloitteita jäsenneltäväksi ja arvioitavaksi koko projektin toteutusajan. Kehitettäväksi otettavien pilottien toteutus- ja testaustyö ajoittuu syyskuusta 2021 lokakuuhun 2022 kestävälle ajanjaksolle.

Idea-asteelle tunnistettuja sovellusaloitteita tarkastellaan kaksivaiheisen arviointityön kautta.
Ensimmäisen vaiheen tärkeimpänä tehtävänä on arvioida sovellusaloitteen tarvetta ja sen tuomaa arvoa biotalousalan toimijoille. Sen myötä annetaan suositukset, eteneekö tarkastelu toiseen vaiheeseen, jossa näkökulmana on erityisesti teknisen toteutettavuuden ja liiketoimintapotentiaalin tarkentaminen.

Arviointityössä hyödynnetään Business Model Canvas -työkalua, jonka avulla kirkastetaan sovelluksen tuoma arvolupaus. Hyötyjä arvioitaessa kiinnitetään huomiota myös siihen, tuottaako sovellus muita yleisiä hyötyjä kuten pienentääkö sen käyttö hiilijalanjälkeä.

Arvioinnin perusteella potentiaalisimmiksi katsotut aloitteet otetaan hankkeessa kehitystyön kohteeksi. Kehitystyötä ostetaan ICT-yrityksiltä, mutta sitä myös integroidaan Oamkin opetustoimintaan.

Aloitteen eteneminen ideasta prototyypiksi

Aloitteiden kerääminen
Aloitteiden arviointi, 2-vaiheinen
Päätös aloitteen ottamisesta kehityskohteeksi
Projektisuunnitelma kehitystyöstä ja pilotoinnista
Tekninen toteutustyö
Implementointi
  • Jokaisessa vaiheessa panostetaan dokumentaatioon ja hankkeen tuottamat dokumentit luovutetaan vapaasti hyödynnettäväksi
  • Prototyyppiasteelle edenneistä piloteista tehdään kaupallistamissuunnitelmat