Siirry suoraan sisältöön
Etusivu/Homepage » Ajankohtaista » Case Kiertokaari

Case Kiertokaari

  • tehnyt

Kiertotalousasemille kotitaloudet voivat tuoda käytöstä poistettuja materiaaleja, jotka eivät sovellu kierrätettäväksi ekopisteillä tai omiin jäteastioihin. Jotta asemilla toimiminen olisi helppoa ja vaivatonta, tulisi asemien ohjeistukset siellä toimimiseen olla selkeät ja kunnossa.

Tämä sovellus vastaa tähän haasteeseen.  

 

Kiertotalous-pilotissa ideoimme ja kehitämme yhdessä paikallisen organisaation kanssa kiertotalousasemilla toimintaa helpottavan sovellusalustan, joka tulee jokaisen ladattavaksi ilmaiseksi sovelluskauppoihin.  

 

Sovellusidean tavoitteena on kehittää kiertotalousasemien toimintaa aiempaa tehokkaammaksi ja asiakasystävällisemmäksi.

Sovelluksen avulla helpotetaan sekä asiakkaan toimimista kiertotalousasemalla että asemalla työskentelevien henkilöiden työtä vähentämällä väärin lajitellun materiaalin uudelleenlajitteluun käytettävää työaikaa.  

Sovellusaloite jää vapaasti kohdeyritysten jatkokehitettäväksi.  

 

Jätelain uudistaminen tulee vahvistamaan Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä. Vuonna 2025 Suomessa tulee kierrättää 55 prosenttia yhdyskuntajätteestä ja vuonna 2035 jo 65 prosenttia, kun nykyinen taso on noin 40 prosentin luokkaa.  

 

Kiertotaloudella tarkoitetaan sellaista tuotanto- ja kulutusmallia, jossa olemassa materiaalit ja tuotteet hyödynnetään mahdollisimman pitkälle lainaamalla, vuokraamalla, uudelleen käyttämällä, korjaamalla, kunnostamalla ja kierrättämällä. Näin tuotteiden elinkaari pitenee.

Käytännössä tämä merkitsee jätteen määrän vähentämistä minimiin.

Kun tuote tulee elinkaarensa päähän, sen materiaalit pyritään aina kun mahdollista yhä hyödyntämään, jolloin ne luovat lisäarvoa uudelleen.

 

 

(Euroopan parlamentti. 2020. Mitä kiertotalous on ja miksi sillä on merkitystä. Viitattu 7.3.2022.

 

https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/economy/20151201STO05603/mita-kiertotalous-on-ja-miksi-silla-on-merkitysta)