Siirry suoraan sisältöön

Etusivu

Biotalouden Digi Pilotit ( BioDiPi ) -hankkeen tavoitteena on aktivoida ICT-alan yrityksiä tuottamaan biopohjaisia
raaka-aineita, tuotteita ja järjestelmiä käsittelevien yritysten käyttöön uusia
digitaalisia palveluja, sovelluksia ja laiteratkaisuja, jotka auttavat
yrityksiä kehittämään toimintaansa. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2020 – 30.9.2023 ja hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan Liiton myöntämällä EAKR-rahoituksella.

BioDiPi

Keräämme aktiivisesti toimijoilta potentiaalisia sovellusaloitteita ja arvioimme niitä kohderyhmien tarpeen, ICT-yritysten liiketoimintapotentiaalin, vallitsevan markkinatilanteen sekä teknisen toteutettavuuden näkökulmista.

Kehitettäväksi otamme aloitteita, jotka tuottavat lisäarvoa biotalouden arvoketjuun ja joilla on nähtävissä liiketoimintapotentiaalia. Kehitystyön jälkeen prototyypit luovutetaan jatkokehitystyöhön. Prototyyppien lähdekoodit löytyvät GitHub-palvelimesta osoitteesta: https://github.com/Biodipi/, ja ovat siellä kaikkien vapaaasti tarkasteltavissa ja ladattavissa.

Biotalouden piiriin kuuluvat mm. elintarvike- ja metsäsektorit sekä biotalouden palvelut. Biotaloudella on suuri kansantaloudellinen merkitys. Vahva biotalous perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön, ja näillä biopohjaisilla tuotteilla voimme vähentää ympäristöä kuormittavien fossiilisten raaka-aineiden käyttöä. Tässä hankkeessa tarkastelemme biotaloutta laajasti eri sektoreiden ja alojen yritysten näkökulmasta.

Tällä hetkellä hanke koostuu viidestä aktiivisesta projektista, jotka käsittelevät monipuolisesti biotalouden digitalisaation uusia mahdollisuuksia.

Linkkejä pilotteihin:

Ruokaylijäämä projekti
Luonnontuotteiden Kauppapaikka
Luonnontuotteiden Kauppapaikka
Case Kiertokaari
Case Kiertokaari
Rehusiilojen Merkintäsovellus
Rehusiilojen merkintäsovellus
Vasikan neuvolakortti
Vasikan neuvolakortti

Onko sinulla tai yritykselläsi idea luonnonvara-alan digitalisaation edistämiseen?
Tarjoa se hankkeellemme kehitettäväksi!

Katso ohjeet ja käsittelyn prosessit tästä:

Kuvia kotisivuille(3)
Hankkeen toteutus