Etusivu

Tavoitteenamme on aktivoida ICT-yrityksiä tuottamaan biopohjaisia raaka-aineita ja tuotteita käsittelevien yritysten käyttöön uusia digitaalisia palveluja, sovelluksia ja laiteratkaisuja, jotka auttavat yrityksiä kehittämään toimintaansa. Keräämme aktiivisesti toimijoilta potentiaalisia sovellusaloitteita ja arvioimme niitä kohderyhmien tarpeen, ICT-yritysten liiketoimintapotentiaalin, vallitsevan markkinatilanteen sekä teknisen toteutettavuuden näkökulmista. Kehitettäväksi otamme aloitteita, jotka tuottavat lisäarvoa biotalouden arvoketjuun ja joilla on nähtävissä liiketoimintapotentiaalia. Kehitystyön jälkeen prototyypit luovutetaan jatkokehitystyöhön. Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämällä EAKR-rahoituksella.

Biotalouden piiriin kuuluvat mm. elintarvike- ja metsäsektorit sekä biotalouden palvelut. Biotaloudella on suuri kansantaloudellinen merkitys. Biotalous perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön, ja biopohjaisilla tuotteilla voimme vähentää ympäristöä kuormittavien fossiilisten raaka-aineiden käyttöä. Tässä hankkeessa tarkastelemme biotaloutta laajasti eri sektoreiden yritysten näkökulmasta.

Aloitteen eteneminen ideasta prototyypiksi

  • Jokaisessa vaiheessa panostetaan dokumentaatioon ja hankkeen tuottamat dokumentit luovutetaan vapaasti hyödynnettäväksi
  • Proto-tyyppiasteelle edenneistä piloteista tehdään kaupallistamissuunnitelmat